Računarski Sveznadar: Upoznavanje sa osnovama hardvera PC računara

Hardver je kul

Majstorska neznalica

Osnove hardvera

Kućište i izvor napajanja PC računara

Sadržaj lekcije Kućište i izvor napajanja


Namjena kucišta
Standardi i demenzije kućišta
Izvor napajanja
Provjerite kablove i naponske nivoe

Namjena kućišta:


Svi dijelovi PC računara, osim vanjskih (monitor, miš, tastatura, štampač itd.) smještaju se u kućište (case).
Sa prednje strane kućišta nalaze se optički uređaji, tasteri za uključivanje i reset računara i signalne diode, a sva moderna kućišta imaju i audio i USB prednje priključke. Na stražnjoj strani se nalaze priključci matične ploče, priključci raznih kartica (grafička kartica, modem...) te priključak na napajanje računara.


Kućište služi za mehaničku zaštitu (od udaraca i prašine) i zaštitu od elektro-magnetnih smetnji ostalih komponenti (ako je od lima).

Najčešći materijali od kojih se izrađuju kućišta su čelik (u obliku tankog lima) i plastika, a često se izrađuju i od kombinacije aluminija i pleksiglasa.

Dimenzije kućišta


Kućište PC računara u koje se smještaju komponente definisane ATX standardima. Kućišta dolaze u mnogo različitih veličina i formata (form factor). Danas se najviše koristi ATX format iako se sve više proizvode kućišta malenih veličina (mATX format). Kućišta se prilagođavaju formatu matične ploče,
Postoje različite verzije ovog formata npr.: puni (Full ATX) ATX format, mini ATX i micro ATX kućišta.


Prikaz dimenzija nekih od ATX standardnih kućišta

Izvor napajanja


Izvor napajanja (eng. PSU: Power Supplay Unit) treba da osigura jednosmjernu struju različitih nivoa napajanja.
Izvor je posrednik između mrežnog napona (220 V, 50 Hz) i elemenata računara koji koriste jednosmjerne napone (matične ploče, procesora, memorije, grafičke i drugih kartica, hard diskova, CD drajva, USB-a i drugih uređaja ako postoje).

U 95% slučajeva izvor se nabavlja u sklopu kućišta, a izgled izvora iz različitih uglova prikazan je na slici:


Napajanja:[+3,3V], [+5V], [12V], [-5V] i [-12V] se propisuju ATX specifikacijom (Advanced Technology extended) koja definiše matičnu ploču.
Standarde za izvor propisao ju je Intel 1995 godine, otkada su ga prihvatili svi relevantni proizvođači.
Posljednja važeća specifikacija je EATX iz 2008. godine, a kao najnovija propisana je BTX specifikacija iz 2017. koja prati tehnološki razvoj naročito trend snižavanja nivoa napona, a time i smanjena ukupne potrošnje.

Izvor se sa drugim komponetama PC računara, odnosno sa matičnom pločom povezuje ATX kablom i konektorom. ATX konektor ima dvadeset pinova i dovodi sve potrebne napone za matičnu ploču.

Provjera kablova i napona

Ako je računar prestane sa radom i dođe do njegovog gašenja prvo što trebate provjeriti je napajanje.

Provjerite da li je mrežni kabel dobro (čvrsto) utaknut u obje utičnice. Kabl ne smije imati vidljiva oštećenja.
Najjednostavnije je da ako sumljate u kabl da ga jednostavno zamjenite.


U slučaju korištenja laptopa izvršite analognu provjeru da li je napojni kabl povezan za računarom
U slučaju kvarova s kablom laptopa, njegova zamjena je donekle komplikovanija, jer je potrebno da pronađete kabl koji odgovara vašem laptopu (proizvođači laptopa se ne prdržavaju strogo standarda).


Iskusniji korisnici sem kablova mogu da provjere i naponske nivoe.
Za to im je potreban multimer-tester i poznavanje načina mjerenja napona.


Naponski nivoi ATX konektora

Ova lekcija predstavlja polovinu drugog dana rada. U njoj je objašnjena uloga i osnovni djelovi kućišta i izvora napajanja-
MeniF_tb
Onima koji ne žele da budu računarske neznalice
ekipa Sveznadara Vas pozdravlja i poziva na saradnju
Last update June 2021.