Računarski Sveznadar: Upoznavanje sa osnovama hardvera PC računara

Hardver je kul

Meni 45

Upoznajte se sa hardverom za 45 minuta:

Šta se može naučiti za 45 minuta?

Prije početka jedna anegdota o slavnom Albertu Ajnštajnu.

Pozvali Ajnštajna da održi predavanje o svojoj teoriji relativiteta.
Koliko treba da traje predavanje?
Koliko smatrate da je potrebno.
Odlično mogu da dođem sutra, cijena je 1.000 dolara.
Nakon nekoliko godina, na istom Univerzitetu riješe da ponovo zovnu velikog naučnika, ali i da malo prištede; pa kad ih naučnik upita Koliko treba da traje predavanje? - 45 minuta.
Odgovor je bio: Odlično, mogu da dođem za tri dana, cijena je 3.000 dolara.
Nemalo začuđeni upitaše Kako?
Pa znate, što je vrijeme kraće potrebne su veće pripreme. Kad nisam ograničen vremenom, mogu da se rasplinem i budem siguran da ću sve objasniti, ali ako postoji vremensko ograničenje onda treba da uložim trud i da budem koncizan i precizan do krajnjih granica, da se pripremim, pa...

Dakle za 45 minuta može da se nauči mnogo, zavisi od predavača, priprema i slušaoca.
Ali ako je sve prosječno očekujte i prosječno mali rezultat.
Predviđeno vrijeme lekcija za totalne neznalice je 45 minuta (u prvoj lekciji je i prikazano vrijeme), dakle jedan školski čas za jednu lekciju i 5 časova za kompletan kurs.
Kako 5 časova a 4 lekcije ostavljamo Vama da odgovorite.
I ne zaboravite Najvažniji je početak.
MeniF_tb
Onima koji ne žele da budu računarske neznalice
ekipa Sveznadara Vas pozdravlja i poziva na saradnju
Last update June 2021.