Računarski Sveznadar: Upoznavanje sa osnovama hardvera PC računara

Dobro došli.
Danas je 17.07.2024.

Hardver je kul

Meni 45

Upoznajte se sa hardverom za 45 minuta:

Računarska higijena

Prije i poslije jela treba ruke prati,
nemoj da te nato opominje mati
čika Jova Zmaj

Računar treba održavati čistim ne samo iz estetskih razloga.
Prljav (preciznije rečeno muzgav) ekran uzrokuje veće naprezanje očiju, a to vremenom može da postane i zdravstveni problem.
Ranije, u vrijeme računarske praistorije i optoelektronskih miševa, prljavština (prašina) je uzrokovala nepreciznost u kretanju miša a to je bio razlog ne samo nerviranja već i uvećanog ergonomskog napora (naprezanja u sitnim pokretima mišića šake; naročito kažiprsta).
Preporuka je da jednom mjesečno obavite čišćenje računara.
Prije čišćenja računar i monitor obavezno isključite.
Preporuka je da se energetski kablovi izvade iz utičnica, jer prilikom čišćenja može doći do nehotične aktivacije, a kako postoji mogućnost da su neki djelovi vlažni potencijalno može doći do havarije.
Rizik: zaostala voda, kratak spoj, spaljivanje porta.

Čišćenje monitora

Potreban materijal

- obična ili magična krpa
- obično sredstvo za čišćenje (kuhinjsko) od koga ćete načiniti blagi rastvor (1 do dvije kapi u čašu vode) ili specijalna tekućina koju ćete kupiti u svakoj bolje opremljenoj prodavnici računarske opreme.

Čišćenje
Prvo suhom krpom uklonite eventualna zrnca prašine.
SAMO u slučaju izrazito prljavog monitora: navlaženom krpom jednostavno pređete preko ekrana (ne pritiskajući jako čak ni zaprljana mjesta).
Na kraju Suhom i čistom krpom ponovo prebrišete ekran.

Čišćenje kućišta

Teoretski unutrašnjost kućišta nije potrebno čistiti.
U radnom režimu bi ventilator trebao izbacivati zrak van kućišta, a rešetka ventilatora je jedino mjesto kuda prašina može da uđe u unutrašnjost.

Praktično prašina ipak nađe načina da uđe unutar kućišta, ali dok ste u fazi neznalce, unutrašnjost kućišta nemojte čistiti.
Jedino što bi u ovoj fazi mogli da uradite je da nakom što ste suhom krpom prebrisali kućiše eventualno usisivačem pristupite rešetki ventilatora i pola minute usisate izvana koliko je moguće.
Dakle (u početku) vrši se samo čišćenje izvana.
Preporuka je da ne čistite istom krpom monitor i kućište, krpe nisu skupe.
Kao i kod monitora prvo suhom krpom prebrišete cijelu površinu.
U zavisnosti od tipa kućišta (plastika ili metal) nabavite odgovarajući materijal; opet će Vas zadovoljiti obična meka krpa i neki kuhinjski Cilit bend sa mirisom limuna, a imate i namjenska sredstva, da ih ne reklamiramo pogledajte u najbližoj prodavnici računara. Nakon dva prelaza kućište će da zablista i pomalo zamiriše.

Čišćenje tastature

Samo eksterno, rastavljanje s obzirom na niske cijene ne rade više ni eksperti.
Po mogućnosti prvo uisajte prašinu.

Poželjno je koristiti mali (namjenski ugostiteljski) usisivač.
Potom eventualne veće nečistoće očistite (iščačkajte) medicinskim štapićima (čačkalicama za uši) koje možete nabaviti u svakoj apoteci.
Na kraju vlažnom krpom prebrišite tastere.
Kao posebnu i ne baš djelotvornu zaštitu, razmotrite pravljenje zaštitnog filma, od specijalnih antistatičkih emulzija. Takve emulzije bi trebalo da onemogućavaju stvaranje stati~kog naboja, koji "privlači" prašinu.
Set koji sadrži tekućinu i četkice, možete koristiti za zaštitu i miša i tastature.
Nemojte nanositi tekućinu na aktivne površine (na "glave" tastera) koje koristite za kucanje, već samo na površine, gdje se "zavlači" prljavština.

Poslije čišćenja ostavite pola sata da se očišćeni dijelovi osuše. Tek nakon toga možete da upalite računar.


MeniF_tb
Onima koji ne žele da budu računarske neznalice
ekipa Sveznadara Vas pozdravlja i poziva na saradnju
Last update June 2021.